tisdag 31 augusti 2021

Information med anledning av covid-19 och smittspridning

Här hittar ni information från rektor Gunilla kring nuläget gällande covid-19. Det finns inga bekräftade covid-19 fall bland personalen på skolan.

Information om appen IST Home

 Hej,

 

Under måndag kväll mellan kl 18-19 nåddes systemförvaltning av information från IST om driftstörningar på appen IST Home Skola. Dessa driftsstörningar ledde till att leverantören stängt ner appen. Driftsstörningen är nationell och inte kopplad till de administrativa bekymmer vi arbetar med att lösa.

Tyvärr kom informationen så sent att vi inte givits möjlighet att informera er i förväg.

 Nedanstående information är utlagd på norrkoping.se

 

Driftmeddelanden till vårdnadshavare

Publicerad 30 augusti 2021 21:10

 Denna information är riktad till dig som vårdnadshavare med elever i Norrköpings kommunala grundskola eller gymnasieskola.

 Utbildningskontorets skolsystems app IST Home har driftstörning på nationell nivå.

 Under måndagkvällen har leverantörens system skickat ut sms eller mail till alla vårdnadshavare om att man stängt ner appen tillfälligt. Man byter system under tiden arbete sker med att komma tillrätta med problemet. För att göra en frånvaroanmälan följer du alltså länken i sms:et eller mailet.

 Hälsningar,

Utbildningskontoret

 MVH


Sofie
Utbildningsdirektör

Norrköpings kommun

Telefon: +4611153302

Mobiltelefon: +46725812800

sofie.linden@norrkoping.se


fredag 27 augusti 2021

Gymnasieinformation

 Hej! 

Här kommer en första information om årets gymnasieval. Jag gav en muntlig information igår på föräldramötet (26/8), men här har jag försökt sammanfatta det viktigaste i text.

Det finns 18 olika program att välja på, där 12 st är yrkesprogram och 6 st är högskoleförberedande. Yrkesprogram ger en yrkestitel efter examen, medan tanken med högskoleförberedande program är att man ska plugga vidare på högskolan. 

För att bli behörig till ett av de 18 nationella gymnasieprogrammen krävs minst E i betyg i svenska, engelska och matte från grundskolan. Det är alltid slutbetygen från åk 9 som räknas. 

Dessutom krävs minst E i fler ämnen, beroende på vilket program eleven är intresserad av.


Är eleven behörig till det program den är intresserad av har den då chans att bli antagen. Det är de elever som söker till ett program och som har högst meritvärde av de som söker som blir antagna. Det gäller alltså att ha så högt meritvärde som möjligt när slutbetygen i åk 9 sätts. Elever som har läst moderna språk får ett betyg extra att räkna med. Såhär räknas meritvärdet ut:

Om eleven inte blir behörig under åk 9, finns det andra alternativ att söka till. Dessa kallas introduktionsprogram och finns i fyra olika varianter, beroende på hur elevens situation ser ut. Valet görs i januari och februari, och hösten kommer gå åt till att fundera, undersöka och diskutera. Jag kommer att ha vägledningssamtal med alla elever; ett obligatoriskt nu i början, och sen får eleverna boka in hur många eller hur få samtal de vill. På dessa samtal är även ni som vårdnadshavare välkomna att delta, digitalt.

Några viktiga punkter:


Eleverna har talerätt i gymnasievalet. Det innebär att de, trots att de inte är 18 år, har rätt att bestämma helt själva vad de vill välja. Det är viktigt att ni låter era barn göra just det.
Det är också viktigt att de väljer ett gymnasieprogram som de tycker verkar roligt. 


Rektor informerar

Skärblacka 210826

Information från rektor efter höstens föräldramötet på Mosstorpskolan

Vi hade gärna velat träffa er i ett traditionellt föräldramöte. Men, på grund av att vi håller i med restriktionerna kring Covid -19, i alla fall ett tag till,  så har vi valt att ha ett digitalt föräldramöte nu under höstterminen. Vi fortsätter att använda handsprit och vädra i klassrummen mellan lektionerna och vi försöker att hålla distans, till exempel med att vi går in i matsalen i små grupper och att vi har undervisningen i Idrott och hälsa utomhus.

Vår skolstart nu i augusti har varit positiv och vi arbetar nu med full kraft för att våra elever ska få den bästa skolgången.

För att lyckas med det har vi satt tre mål inför kommande läsår.

Vi vill:   öka kvalitet i undervisningen för att öka likvärdigheten i utbildningen för era barn och våra elever.

              öka trygghet och studiero i skolan

              öka närvaron i skolan

För att lyckas med det vill vi samverka med er föräldrar i vårt skolråd. Vi vill därför att det utses en ordinarie- och en vice representant till skolrådet i varje klass. Meddela därför ditt barns mentor ditt intresse att vara med i skolrådet. Vi kommer att arbeta med och diskutera våra utvecklingsmål på skolrådsmötena, alltså inte enskilda barn eller elever. Det första mötet kommer att vara i oktober. Vi kommer att genomföra ytterligare två möten under vårterminen (förhoppningsvis kan dessa vara här på skolan). Nu, i oktober kommer mötet att ske digitalt och vi ber om att få återkomma med tid och datum. Representanter från de olika arbetslagen samt vi två rektorer kommer att delta från skolan.

Tyvärr har vi haft en del fönsterkross och annan skadegörelse här i skolan under sommaren och nu på helgerna. Vi ber er därför om hjälp. Prata med era barn om att säga nej till skadegörelse. Ta gärna en promenad kanske med hunden och en granne runt skolan på kvällen, bra om vuxna rör sig i området. Vi har ansökt om kamerabevakning av skolområdet och den processen pågår och kommunväktarna gör också ronderingar med tätare frekvens kring skolan.

Gå gärna in och läs mer om skolan på vår blogg!

 

Vänligen

Gunilla Persson

gunilla2.persson@norrkoping.se

Praoinformation åk 8

 Hej!

Här kommer lite information kring praoperioden i åk 8, som jag tog muntligt på föräldramötet 24/8.

Nu i veckan har jag varit ute i alla klasser i åk 8 och gett en kort förhandsinformation om praon, som ligger lite längre fram i höst - v. 47- 48. Praon är obligatorisk, och sträcker sig över två veckor. Detta är den enda praoperioden eleverna får under högstadietiden. Det är alltså ingen prao i åk 9.

Eleverna hittar praoplats genom två olika alternativ:

1. Hitta en egen plats. Skolan godkänner platsen om den anses lämplig som praoplats (en plats där eleven ej utsätts för fara, samt inte går emot hur barn och unga får arbeta enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket.)

2. Önska en plats ur kommunens praoplatsbank, tillarbetslivet.nu. Eleven önskar platser, och systemet lottar ut. Det är inte garanterat att man får en önskad plats. 

Detaljer kring hur man går till väga går jag igenom med eleverna v. 40. Nedan ser ni en tidsplan för arbetet kring praon under hösten.

Punkter som är bra att veta:
- Har eleven mer än 6 km till sin praoplats och inte redan har en skolbusskort, får de ett busskort under praoperioden.

- Om arbetsplatsen inte erbjuder mat, fås ersättning för medhavd mat i efterhand.

- Varje praoplats gör en riskbedömning inför praon, samt måste godkännas av vårdnadshavare.

-  Vi uppmuntrar eleverna till att inte vara på en arbetsplats där dennes vårdnadshavare arbetar. Vill ni som vårdnadshavare erbjuda en plats under praon? Erbjud den gärna till någon av ert barns klasskamrater, eller kontakta mig så hjälper jag till att matcha elev med plats. 

- Hör gärna av er till mig om ni undrar något! Jag finns med hela vägen. 

/Jennifer Thorsell, Studie - och yrkesvägledare
jennifer.thorsell@norrkoping.se, 0730 20 20 44
fredag 20 augusti 2021

Vi välkomnar alla tillbaka efter sommarlovet till läsåret 21/22

Den första skolveckan har inneburit möten med glada elever och förhoppningsfull personal och en härlig stämning! 

Nytt för läsåret är rektor Ingalill Hägglund som ansvarar för årskurs 4-6. Hon började arbeta på Mosstorpskolan som rektor den 1 augusti. Hon har arbetat som rektor i grundskolan för alla årskurser och i förvaltning och myndighet i över 20 år. Nya på skolan är även specialpedagog Eva Skårud, årskurs 7-9, samt Sandra Käcker och Chris Styrmo som undervisar i slöjdämnet.

Vi avslutade föregående läsår med fantastiska skolresultat och  det fortsatta målet för året är fokus på kunskap och lärande. 

Våra föräldramöten under höstterminen kommer att vara digitala på grund av rådande restriktioner kring covid-19. Vi kommer att bjuda in till ett digitalt skolråd under oktober. 

Restriktioner avseende covid-19 som gäller för utbildningskontorets verksamhet finns på Norrköpings kommuns hemsida och vi fortsätter att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid symptom.

Vi kommer att ses under höstens utvecklingssamtal!

Hälsningar Gunilla Persson och Ingalill Hägglund

Viktig information till vårdnadshavare!

Under veckan som gått har kommunens väktare, Securitas, rapporterat om ungdomar på Mosstorpskolans tak under kvälls –och nattetid. Vi vill uppmana alla vårdnadshavare att prata med sin barn om olycksrisken med att vistas på tak samt larma polis om ni uppmärksammar aktivitet på skoltaket.