söndag 17 maj 2020

Lisebergsresan 2020 ställs in

Hej alla elever i årskurs 7-9 på Mosstorpsskolan.
Vi har nu tyvärr fått fatta det tråkiga beslutet att ställa in Lisebergsresan Mosstorpsskolan 2020, pga Coronaviruset. Då Liseberg inte ens öppnat i dagsläget samt smittorisker som finns vid folkansamlingar så har vi inget annat val.
Ni som har betalt in avgiften skall maila en utskrift av själva inbetalningen och skriva med till vilket kontonummer, vem som ägare av kontot – dit pengarna skall betalas ut till lisebergsresanmosstorpsskolan@gmail.com
Vi kommer bidra med en peng till årskurs 9:s avslutningskväll samt bidra med glass till årskurs 7 och 8 vid skolavslutningsdagen.

/Mosstorpsskolans Lisebergsresa

onsdag 6 maj 2020

Information till dig som är vårdnadshavare

Hej

Coronapandemin och dess effekter har påverkat vår grundskoleverksamhet och våra fritidshem starkt nu i cirka två månader. Ansträngningen på verksamheten och personalen har varit hög och vi har fått jobba flexibelt och anpassa oss med kort varsel utifrån myndigheternas direktiv. Det är med stolthet vi ändå kan säga att Norrköpings skola har lyckats hålla fokus på undervisning och en hög kvalitet även under denna period. Detta är mycket tack vare stödet från er vårdnadshavare.
Omställningen till hur vi alla ser på och agerar vid milda symtom, att ni håller era barn hemma vid behov, att ni har förståelse för att era barn möts av vikarier vissa dagar eller vissa lektioner, att undervisningen har omorganiserats samt att ni uppmuntrar personalen i deras jobb är mycket värdefullt.

Nu har vårvärmen kommit och det är lätt att få känslan av att det blåst över, men här vet vi att läget är fortsatt allvarligt och att Folkhälsomyndigheten inte lättat på direktiven. Vi hoppas alltså på fortsatt förståelse och gott samarbete kring att bidra till minskad smittspridning och stort hänsynstagande.
Som ett tips vill vi berätta att det finns en särskild webbsida för barn och unga på norrkoping.se. Där har vi samlat information kopplat till viruset på ett ställe, så att den ska bli lätt att hitta. Där finns lättläst fakta om viruset och råd om hur man kan ta hand om sig själv om man är hemma med milda symtom, men ändå försöker följa undervisningen. Där finns också kontaktuppgifter till kunnig personal inom vår elevhälsa, som man kan vända sig till om man känner oro över viruset eller den nya situation som har uppstått. Berätta gärna för ditt barn om sidan, eller besök den tillsammans: norrkoping.se/corona-information-till-unga

Tack!

Med vänlig hälsning
Jenny Östlund, verksamhetschef grundskola
Mikael Hultberg, verksamhetschef grundskola
Claes Göransson, tf. verksamhetschef grundskola
Sofie Lindén, utbildningsdirektör

Länk till pdf

Information till dig som är vårdnadshavare


Hej

Coronapandemin och dess effekter har påverkat vår grundskoleverksamhet och våra fritidshem starkt nu i cirka två månader. Ansträngningen på verksamheten och personalen har varit hög och vi har fått jobba flexibelt och anpassa oss med kort varsel utifrån myndigheternas direktiv. Det är med stolthet vi ändå kan säga att Norrköpings skola har lyckats hålla fokus på undervisning och en hög kvalitet även under denna period. Detta är mycket tack vare stödet från er vårdnadshavare.
Omställningen till hur vi alla ser på och agerar vid milda symtom, att ni håller era barn hemma vid behov, att ni har förståelse för att era barn möts av vikarier vissa dagar eller vissa lektioner, att undervisningen har omorganiserats samt att ni uppmuntrar personalen i deras jobb är mycket värdefullt.

Nu har vårvärmen kommit och det är lätt att få känslan av att det blåst över, men här vet vi att läget är fortsatt allvarligt och att Folkhälsomyndigheten inte lättat på direktiven. Vi hoppas alltså på fortsatt förståelse och gott samarbete kring att bidra till minskad smittspridning och stort hänsynstagande.
Som ett tips vill vi berätta att det finns en särskild webbsida för barn och unga på norrkoping.se. Där har vi samlat information kopplat till viruset på ett ställe, så att den ska bli lätt att hitta. Där finns lättläst fakta om viruset och råd om hur man kan ta hand om sig själv om man är hemma med milda symtom, men ändå försöker följa undervisningen. Där finns också kontaktuppgifter till kunnig personal inom vår elevhälsa, som man kan vända sig till om man känner oro över viruset eller den nya situation som har uppstått. Berätta gärna för ditt barn om sidan, eller besök den tillsammans: norrkoping.se/corona-information-till-unga

Tack!

Med vänlig hälsning
Jenny Östlund, verksamhetschef grundskola
Mikael Hultberg, verksamhetschef grundskola
Claes Göransson, tf. verksamhetschef grundskola
Sofie Lindén, utbildningsdirektör

Länk till pdf

INSTÄLLT SKOLRÅD 18/5

P.g.a. rådande omständigheter är skolrådet den 18 maj inställt.

INSTÄLLT SKOLRÅD 18/5

P.g.a. rådande omständigheter är skolrådet den 18 maj inställt.


torsdag 30 april 2020

Angående LisebergsresanVi vet ju inte hur läget ser ut den 11 juni, vår förhoppning är att det medicinska läget är betydligt bättre än nu.

Men än så länge är planen att vi kommer att åka. Plan A är att det sker den 11 juni, plan B är att det sker en annan dag, omkring runt den 11 juni. 
Skulle det bli aktuellt med ett annat datum så kommer man kunna kvarstå med sig anmälan eller dra tillbaka den.

Vi vill nu be att alla som är intresserade och vill följa med som inte har anmält sig att anmäla sig, så vi får koll på hur många vi kan bli.

Men ni som inte redan har betalt - avvakta att betala in.

Ni som redan har betalt - kommer att få återbetalt om resan inte skulle bli av.


Önskar alla en trevlig valborg - trots rådande Corona.


Tand hand om varandra - men håll avstånd!

fredag 17 april 2020

Omvalsperiod

Hej!
Nu är omvalsperioden igång! Den pågår mellan 15:e april och 3:e maj, men i praktiken så blir det den 30:e april p.g.a. röda dagar.
Under den här perioden har eleverna möjlighet att ändra i sitt gymnasieval, precis hur de vill. De loggar in precis som i februari, gör sina ändringar, sparar och ger den utskrivna och påskrivna kvittensen till mig. Om eleven inte vill ändra något i sitt val utan känner sig nöjd som det är, så behöver man inte göra någonting alls under denna period.

De har också fått ett preliminärt antagningsbesked som är baserat på deras höstbetyg. Detta kan de se när de loggar in på gymnasiestudera.se. Det är viktigt att komma ihåg att detta inte är det slutgiltiga antagningsbeskedet, och mycket kan fortfarande hända. 
Generellt så höjs medelmeritpoängen på våren, eftersom alla åk 9 i Norrköpings kommun kämpar för att höja sina betyg och komma in på sitt förstahandsval. Det är alltså inte läge att slappna av!

Om det finns minsta oro över om en elev ska bli behörig till gymnasiet eller inte, så behöver det finnas med ett introduktionsprogram längst ner i gymnasievalet. Dessa läggs med fördel till tillsammans med mig, eftersom det finns flera olika varianter att välja på. Kontakta mig om ni vill ha hjälp.

Jag kommer under den här perioden att gå igenom alla elevers val och stämma av med de jag tycker borde lägga till ett introduktionsprogram. Kom dock ihåg att enligt skollagen så har eleverna talerätt i fråga om sitt gymnasieval. Detta innebär att om jag rekommenderar en elev att lägga till ett introduktionsprogram, och denne inte vill göra det, så får jag inte meddela vårdnadshavare om att eleven sagt nej till detta. Därför uppmuntrar jag er till att ha en dialog hemma kring introduktionsprogram, om eleven riskerar att bli obehörig.

Välkomna att höra av er vid minsta fråga eller fundering!
/Jennifer Thorsell, SYV
jennifer.thorsell@norrkoping.se
0730202044