fredag 19 oktober 2018

Vecka 43 åk.4

Hej!

Veckobrev finns Här

Idag och förra fredagen har vi tillsammans med eleverna utvärderat de punkter som vi skrev om i brevet hem. Vi märker en förbättring och eleverna själva känner att det är på väg mot rätt håll. En mer utförlig utvärdering skickar vi hem nästa vecka!

Historialäxan som nämns i brevet kommer att läggas upp på bloggen på måndag. Den finns med i väskan i pappersform idag.

Njut av höstens vackra färger!

Glosor för 6:ans !

Hej,
Här är glosorna för 6:ans, vi kommer att göra glosor förhör den 26/10 V43.

Mvh Jingjing


Shamrock
A shamrock has three leaves.
Trebladig klöver
En trebladig klöver har tre blad.

Stony
The fields are stony.

Steniga
Fälten är steniga.

Ancestors
Some of my ancestors came from Germany.

Förfäder
Några av mina förfäder kom från Tyskland.

Currency
Dad went to exchange currency for the trip.

Valuta
Pappa åkte och växlade valuta för resan.

Escape
We must escape! Our escape path is behind this door.
Fly, Flykt
Vi måste fly! Vår flyktväg är bakom denna dörren.

Faith
Different people have different faiths.

Tro
Olika människor har olika tro.
 
Complain
My parents always complain I don’t clean my room.

Klaga
Mina föräldrar klagar alltid på att jag inte städar mitt rum.
Propose
I would like to propose a change.
John proposed to Jessica yesterday.
Fria, föreslå
Jag skulle vilja föreslå en förändring.
John friade till Jessica igår.
Unfair
That’s unfair! Your piece of cake is bigger than mine!

Orättvist
Det är orättvist! Din tårtbit är större än min!
Allow
The law does not allow stealing.

Tillåta
Lagen tillåter inte stjälande.

Glosor för 5:ans !

Hej,
Här är glosorna för 5:ans den här veckan och vi kommer att göra glosor förhör nästa onsdag V43.

Mvh Jingjing
Powerful
The American President is powerful.
Mäktig
Den amerikanska presidenten är mäktig.

Faithful
Dogs are very faithful animals.

Trofast
Hundar är väldigt trofasta djur.

Found comfort in
I have found comfort in my wife.

Funnit tröst i
Jag har funnit tröst hos min fru.

Jokingly
Oscar jokingly asked if the bus could take a detour.

Skämtsamt
Oscar frågade skämtsamt om bussen kunde ta en omväg.

Did not get along
Elizabeth did not get along with her cousin.

Kom inte överens
Elizabeth kom inte överens med sin kusin.
Luckily
Luckily, Liam had brought sandwiches.

Lyckligtvis
Lyckligtvis hade Liam tagit med smörgåsar.
React to
The dog reacted to the car passing by.

Reagera på
Hunden reagerade på bilen som passerade förbi.
Fur
Bears have brown fur.
Päls
Björnar har brun päls.
Soft
My blanket is very soft.

Mjuk
Min filt är väldigt mjuk.
Mistake
I just made a big mistake!

Misstag, fel
Jag gjorde just ett stort misstag.
torsdag 18 oktober 2018

Porträttfotografering V.43

Nästa vecka är det fotografering måndag och tisdag.

Här kommer detaljerade schemat för måndag.
Här kommer detaljerade schemat för tisdag.

onsdag 17 oktober 2018

Lisebergsresan - Försäljning


Då är vi igång med höstens aktivitet för Lisebergsresan - Sälja Delikatess kungens produkter.

Sista beställnings dag är 23 november och leverans kommer ske v.50.

Vi behöver fler föräldrar per klass som kan hjälpas åt att distribuera ut produkterna och se till att pengarna kommer in. Kan just du hjälpa till - kontakta antingen den ansvariga för just din ungdoms klass, står på Delikatess kungens katalogs baksida - eller maila till lisebergsresanmosstorpsskolan@gmail.com


Hjälps vi alla åt - så går det kanon!
Tillsammans kan vi göra skillnad!

tisdag 16 oktober 2018

Påminnelse skolenkät vårdnadshavare åk 9

Hej!

Påminner om Skolenkäten för vårdnadshavare (se blogginlägg från den 25 september)
Det är viktigt att Skolinspektionen får in information från er föräldrar så att de har underlag att jobba vidare med. Svartiden är förlängd till den 26/10. Så om du inte redan gjort enkäten så gör den idag!

Hälsningar Personalen i åk 9

Veckobrev v.42 & v.43

Här är veckobrev för v.42 & v.43

Hälsningar Teresia, Jolene, Johanna, Emma och Sevian