fredag 5 juni 2020

Information om slutbesked

Hej!
Jag har i veckan varit ute i samtliga klasser i åk 9 och informerat om följande.

Slutgiltigt besked
Onsdagen den 1:e juli får eleverna sitt slutliga antagningsbesked till gymnasiet. För att se beskedet loggar de in på gymnasiestudera.se med sitt personnummer och lösenord, alltså precis som till den preliminära antagningen.
För att behålla sin gymnasieplats, MÅSTE eleverna svara JA på beskedet innan sista svarsdag.
Jag rekommenderar att göra det direkt när beskedet kommer, så att det inte glöms av. Om man inte svarar, riskerar man att stå utan gymnasieplats. De olika svarskoderna finns att läsa om på gymnasiestudera.se.
Eleven måste även se till att närvara vid uppropet i höstterminens start för att behålla sin plats. I antagningsbeskedet så finns information om var och när uppropet sker. Om eleven t.ex. är sjuk, så är det viktigt att informera gymnasieskolan om detta.

Sommarskola
Elever som läser upp sin behörighet på sommarskolan 15:e - 26:e juni kommer att vara med i den ordinarie antagningsprocessen med sitt nya betyg. Det nya betyget rapporteras in direkt till Gymnasieantagningen när det är satt.

Reservantagning
Om eleven inte har kommit in på sitt förstahandsval, och sen svarat att hen vill vara med i reservantagningen till högre val, så finns det fortfarande chans att bli antagen på val 1. Reservantagningen pågår mellan 28:e juli ända fram till 14:e september. Eleven kan alltså börja på programmet den är antagen till, för att sen bli meddelad en bit in på terminen att den har blivit antagen till ett högre prioriterat val. Efter att skolan har börjat har man möjlighet att tacka ja eller nej till platsen, men innan skolan har börjat så flyttas man automatiskt uppåt i listan när man blir reservantagen.
Det gäller att själv hålla koll på hur reservantagningen ligger till på gymnasiestudera.se.

Kontaktuppgifter
Jag finns tillgänglig fram till den 3:e juli. Jag rekommenderar därför att höra av sig direkt efter antagningsbeskedet om det finns några frågetecken.
Från 1:e juli till 8:e juli finns också SYV-jouren tillgänglig. Där finns andra syvare inom kommunen som kan svara på frågor. SYV-jouren har telefontid mellan 9 och 12 under dessa veckor. Se kontaktuppgifter nedan.
Från den 3:e augusti finns jag tillgänglig igen, ifall det är något som ännu inte är löst.

SYV-jouren
Vecka 27 (1-3 juli)
Anna Wedin: 0725-935133
Carolin Nossbring: 0767-627276

Vecka 28 (6-8 juli)

Monica Björk: 011-151455

Tveka inte att kontakt mig om det finns några frågetecken!
/Jennifer Thorsell SYV
0730202044
jennifer.thorsell@norrkoping.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar