fredag 17 april 2020

Omvalsperiod

Hej!
Nu är omvalsperioden igång! Den pågår mellan 15:e april och 3:e maj, men i praktiken så blir det den 30:e april p.g.a. röda dagar.
Under den här perioden har eleverna möjlighet att ändra i sitt gymnasieval, precis hur de vill. De loggar in precis som i februari, gör sina ändringar, sparar och ger den utskrivna och påskrivna kvittensen till mig. Om eleven inte vill ändra något i sitt val utan känner sig nöjd som det är, så behöver man inte göra någonting alls under denna period.

De har också fått ett preliminärt antagningsbesked som är baserat på deras höstbetyg. Detta kan de se när de loggar in på gymnasiestudera.se. Det är viktigt att komma ihåg att detta inte är det slutgiltiga antagningsbeskedet, och mycket kan fortfarande hända. 
Generellt så höjs medelmeritpoängen på våren, eftersom alla åk 9 i Norrköpings kommun kämpar för att höja sina betyg och komma in på sitt förstahandsval. Det är alltså inte läge att slappna av!

Om det finns minsta oro över om en elev ska bli behörig till gymnasiet eller inte, så behöver det finnas med ett introduktionsprogram längst ner i gymnasievalet. Dessa läggs med fördel till tillsammans med mig, eftersom det finns flera olika varianter att välja på. Kontakta mig om ni vill ha hjälp.

Jag kommer under den här perioden att gå igenom alla elevers val och stämma av med de jag tycker borde lägga till ett introduktionsprogram. Kom dock ihåg att enligt skollagen så har eleverna talerätt i fråga om sitt gymnasieval. Detta innebär att om jag rekommenderar en elev att lägga till ett introduktionsprogram, och denne inte vill göra det, så får jag inte meddela vårdnadshavare om att eleven sagt nej till detta. Därför uppmuntrar jag er till att ha en dialog hemma kring introduktionsprogram, om eleven riskerar att bli obehörig.

Välkomna att höra av er vid minsta fråga eller fundering!
/Jennifer Thorsell, SYV
jennifer.thorsell@norrkoping.se
0730202044

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar