tisdag 7 april 2020

Arbetar du i en samhällsviktig verksamhet?

För att hindra smittspridning av sjukdomen covid-19 kan regeringen eller kommunen fatta beslut om att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter. I dagsläget finns inget sådant beslut. Vi har öppet som vanligt och friska elever ska vara i skolan där undervisningen sker. Om ett beslut om stängning tas kommer vissa förskolor och fritidshem vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

Du som har barn som är upp till 12 år behöver redan nu prata med din arbetsgivare och fråga om de anser att du har en tjänst i en samhällsviktig verksamhet samt om du behövs på ditt arbete vid en eventuell stängning.

Du behöver inte kontakta kommunen nu om du har behov av omsorg. Om ett beslut om stängning tas kommer vi skicka ut ny information. Där står hur du ska göra för att anmäla ditt behov av omsorg. Vid en eventuell stängning kommer vi behöva ett snabbt svar från dig. Då är det bra om du redan har pratat med din arbetsgivare.
Det är arbetsgivaren som bedömer om företaget eller organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet. Bedömningen görs utifrån råd och vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetsgivaren tar ställning till vilka medarbetare som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta.

msb.se kan du läsa om samhällsviktig verksamhet och vad du som vårdnadshavare behöver göra och tänka på.
www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/
norrkoping.se finns information om det nya Coronaviruset och hur kommunen arbetar. www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset

Tack för din hjälp!

Med vänlig hälsning
Sofie Lindén Utbildningsdirektör, Norrköpings kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar