fredag 28 februari 2020

Skolråd 200224


Vårdnadshavare: Angelica 7D och 9A, Ann 4B, Pia 4B, Björn 9A, Maria 8C, Siv 8D.
Skolpersonal: Johan Olofsson, Jenny Sajjadi, Christer Broström, Anna Lindström, Marie Karlsson, Pia Eriksson.
·      
          Nattvandring har genomförts både via Skärblacka facebookgrupp men även via Missionskyrkan.
 
·         Ledigheter
Generellt har alla skolor i kommunen blivit mer restriktiva med att bevilja ledigheter. Mosstorpskolan avslår generellt alla ledighetsansökningar som ligger mitt i terminen. Detta för att vi vill signalera att skolan är viktig.

·         Inställda lektioner
Skolan har haft svårt att få tag på vikarier. Det saknas tillräckligt med vikarier i vikariebanken och de få som finns blir inbokade på skolorna inne i Norrköping. Svårt att locka vikarier till ytterskolorna. De vikarier som har varit fasta på Mosstorpskolan sen in tid tillbaka har fått andra uppdrag eller avsagt sig arbete på grunda av personliga skäl. Det är inga ekonomiska orsaker till att vi ställer in lektionerna. Vi vill ha tag på vikarier men utbudet är inte tillräckligt för att tillgodose vårt behov.  

Förslag från vårdnadshavare är om vi inte kan samarbeta med Linköpings kommuns vikariebank. Har de vikarier som skulle kunna komma till Mosstorp?

Vårdnadshavare vill att skolan tar fram statistik på hur mycket undervisning i respektive ämne och klass som har blivit inställd senaste läsåret. Vårdnadshavare är oroliga för att eleverna tappar motivationen och inte utvecklar sig i den omfattning som förväntas.

Vårdnadshavare reagerar på att eleverna blir tillsagda att jobba med skolarbeten på skolan men utan stöd av lärare. Eleverna saknar också lokal att sitta i. Eleverna behöver bättre förutsättningar för att kunna jobba med sina arbeten när vikarie saknas. Rektorerna förklarar detta med att skolan vill ha kvar eleverna på skolan för att öka elevernas trygghet. Vi vill inte att eleverna lämnar skolan och driver omkring i samhället när lektionerna blir inställda. Skolan uppfattar det som att det funkar bra för många elever men är medveten att det finns en grupp elever som behöver bättre förutsättningar.

Skolan har efter sportlovet lyckats knyta till sig ytterligare två vikarier och förhoppningen är att det ska minska inställda lektioner.

Till nästa skolråd så presenterar skolan statistik kring inställda lektioner. 

Rektorerna kommer lyfta denna diskussion i rektorsgruppen.

·         Rektorsinfo
Johan kommer att sluta sin tjänst. Han jobbar sista arbetsdagen 27 mars

Jenny har varit med och tagit fram den annons som lades ut i fredags. Jenny har önskat en tillförordnad fram till sommaren. Tjänsten som ligger ute är från och med nästa läsår dvs augusti 2020. Om vi inte får en tillförordnad så kommer Jenny att diskutera med ledningsgruppen om alternativa lösningar.

·         Tjänster åk 4-6
Mosstorpskolan söker 3 personer. 1 lärare i matte och NO behöver vi. En elevcoach behöver rekryteras. Detta är tjänster som redan finns på skolan men måste ersättas då tidigare lärare/elevcoach har valt att sluta på grund av andra uppdrag på andra enheter. 

Kurator för 4-6 kommer att tillsättas tillsammans med Parkskolan. Det är 60 sökande och kommer att behandlas vart efter.

·         Inför åk 4
67 elever går i åk 3 på Parkskolan idag. Dessa elever har Mosstopskolan inte plats för. Vårdnadshavarna fick då möjlighet att välja mellan Kimstad eller Mosstopskolan. Valet föll bra ut, Mosstopskolan får 40 elever i åk 4 nästa läsår. Åk 4 blir då 2 klasser med 20 elever i varje.

·         HKK
Hur ser statistiken ut för slutbetyg i åk 9 mellan könen? Har alla elever samma förutsättningar och möjlighet att nå högar betyg i ämnet? På senaste nätverksmötet så var detta en punkt som diskuterades bland kommunens hkk-lärare.

·         Lisebergsresan
Viktigt att fler föräldrar engagerar sig för att det ska bli någon Lisebergsresa för ungdomarna. Som det är nu så är det för få föräldrar. Dem föräldrar som är aktiva nu kommer inte att fortsätta nästa år. Vill föräldrarna att det ska ordnas med Lisebergsresa nästa läsår MÅSTE det till fler föräldrar.

·         Övrigt
Vårdnadshavare till elever i åk 4-6 undrar hur stämningen i elevgruppen är nu mot tidigare. I höstas var det mycket konflikter. Hur ser det ut nu? Jenny delger att det är mindre kränkningsanmälningar och stämningen är bättre.

Johan fyller på med att samma trend gäller i åk 7. Eleverna i åk 7 är lugnare och det är en bättre stämning. Mindre kränkningsanmälningar.

Vårdnadshavare är nöjd med lovskolan som var under sportlovet.

·         Nästa möte 18/5Inga kommentarer:

Skicka en kommentar