måndag 3 februari 2020

Rektorsinfo

Hej.
Jag har idag ett jobb som rektor på Mosstorpskolans högstadium som jag trivs mycket bra med. Jag valde dock för ett antal månader sedan att söka ett annat jobb utanför skolanssfär, ett jobb som jag senare blev erbjuden och efter mycket tvekan valde att tacka ja till. Jag kommer att arbeta min sista dag på Mosstorpskolan den 27/3.

Under de snart fyra år som jag varit på Mosstorpskolan har jag sett en mycket stor utveckling inte minst gällande studieresultat. Mosstorpskolan är numera den skola som år efter år ligger i toppen i kommunen när det gäller behörighet till gymnasiet och godkända betyg i alla ämnen. Vidare så har skolan en behörighet bland lärare som överstiger 90% och ett gott söktryck på fasta tjänster i tider då det råder lärarbrist. Detta vittnar om en skola i framkant. Självklart finns det fortsatt utvecklingsområden men skolan är helt klart inne i en positiv utveckling som jag hoppas och tror att min blivande efterträdare kan ta vid.

Med vänliga hälsningar

Johan Olofsson 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar