torsdag 23 januari 2020

Nya rutiner vid trasiga chromebooks

Hej.

Vi har från och med terminsstart nya rutiner även vad det gäller hanteringen av trasiga Chromebooks för eleverna.
Om en elev får en skada på sin dator ska de meddela sin mentor och lämna in sin dator till mentor som (skyndsamt) skriver en skadeanmälan, där det ska framgå vad som har hänt med datorn, till rektor. Utifrån anmälan beslutar rektor om fakturering för skadan. När mentor får klartecken att datorn kan tas emot av IT kommer Matthias eller Stefan och hämtar/ber om den aktuella datorn.

Elever kan alltså inte längre själva gå och lämna in trasiga datorer till Matthias eller Stefan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar