måndag 20 januari 2020

Ledigheter och frånvarohantering.

Ledigheter
Från och med vårterminen 2020 har Mosstorpskolan infört en kraftig begränsning i beviljandet av ledighetsansökningar. Detta är helt i linje med hur samtliga skolor i Norrköpings kommun ska förhålla sig till ledigheter. Generellt sett så kommer vi inte bevilja ledigheter för semesterresor som ligger under ordinarie skoltid. Självklart får eleverna ledigt för exempelvis begravningar och liknande händelser. Anledningen till denna förändring är att den missade skoltiden är kraftigt negativ för elevernas inlärning. Vi hoppas att ni har förståelse för detta och att ni planerar semestrar etc. på de drygt 15 veckor som eleverna faktiskt har ledigt.

Frånvarohantering
Norrköpings kommun har under hösten tagit fram en ny rutin för hantering av frånvaro. Det innebär att alla skolor i Norrköpings kommun arbetar på samma vis med att hantera oroande frånvaro. I praktiken innebär det att skolan kommer starta en utredning och skicka in ett beslut om detta till huvudman för alla elever som har en frånvaro som överstiger 15% under en tre månaders period. När detta är genomfört så påbörjas en utredning i syfte att kartlägga orsakerna bakom frånvaron, i detta arbete kommer bland annat vårdnadshavare att bjudas in på möte. Mosstorpskolan påbörjade detta arbete vid terminsstart och beslut om utredning fattas av rektor på EHT.     


Rektorerna 
Johan Olofsson och Jenny Sajjadi    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar