tisdag 8 oktober 2019

Skolråd 191007


Närvarande: rektor Jenny S, rektor Johan O, lag 4-6 Kamilla, lag 8 Kerstin, lag 9 Marie
4A ( 2 representanter), 4B ( 2 representanter) 5B, 6A,
7A ( 2 representanter), 7C (2 representanter) , 7D, 7E ( 2 representanter)
8B, 8C  (4 representanter)
9A ( 2 representanter), 9C


Nuläge:
Mellanstadiet
Under föregående år så var många nya lärare på plats och nu är vi i fas två, mer förebyggande arbete med trygghetsgrupp och förstelärare som har NPF mm kompetens. Inför nästa läsår kommer elevantalet öka och det medför vissa utmaningar lokalmässigt. Överlag känns mellanstadiet stabilt. I år satsades det med teambildande aktivitet vid terminsstart.
Högstadiet
Vi är nu fem nya klasser i åk 7, högstadiet har därmed utökats med två klasser jämfört med föregående läsår. Skolan arbetar för närvarande mycket med år 7 gällande arbetsro och att skolas in i högstadiets tänk, det är skillnad att börja på en större skola, mer rörelse och eget ansvar.
År 8 har nu två veckor på prao. Elever får se en arbetsplats, frågan kom upp om varför det inte gick att dela upp på två olika arbetsplatser. Det är policy inom Norrköpings kommun. Det diskuterades för- och nackdelar.  Önskan kom upp att bjuda in olika yrkeskategorier eller studiebesök på t ex Billerud. Ett studiebesök ska vara en del av skolan, med tydligt syfte och ska gälla alla elever.
År 9 är lugnt och eleverna i åk 9 håller sig mycket för sig själva.
I samband med den nya skolgården har det blivit mer skadegörelse runt skolan med trasiga fönster, avklippta rep och bultar som skruvats bort. Mer ”tyngre” sabotage. På dagtid sker ingen skadegörelse utan det är under kvällar och helger.  Det är ytterområdeskolor som blir extra drabbade. Vikten av fritidsgårdens arbete lyftes. Det har länge varit diskussioner om kameror, inomhuskameror är inte det skolan önskar då den typ av problematik som det riktar sig mot är låg. Skolan jobbar fortsatt för att få kameror utomhus men det kompliceras av att skolgården är en allmän plats efter kl 17:00.  
Polisen rör sig i högre utsträckning runt skolan på kvällar. En ökad närvaro på förebyggande arbete görs.

Prioriterade mål
Kunskap – vår målsättning är att eleverna når de betyget de önskar så att de kan komma in på sitt första handsval till gymnasiet.
Trygghet – trygghetsgrupp är nystartad i år och består av representanter från samtliga arbetslag. Finns en trygghetsgrupp för mellanstadiet och en för högstadiet. Fritidsgården deltar på högstadiets trygghetsgrupp. Här arbetar man med kränkningar och ringar in med mer kraft och kvalité vad som behöver jobbas vidare med och vilka förändringar som behöver göras.
Ledarskap – Skolans personal jobbar mycket med kollegialt lärande och hur vi kan utvecklas och ta lärdom av varandra.  
Arbetet mot kränkningar och diskriminering
Snapchat och sociala medier
Det är ett samhällsproblem som vi jobbar aktivt med i skolan. Viktigt med gott samarbete mellan skola och hem.
Det skapas grupper och det skickas ljud, filmer mm. Ni som föräldrar tänk på att kolla vad som händer i era ungdomars telefoner. Det uppstår konflikter i skolan kring sociala medier.  Det som händer utanför skolan påverkar elevernas mående i skolan. Vi diskuterar vad föräldrar mer kan göra. Vad finns det för konsekvenser för kränkning?  Förstår elever konsekvenserna?
Önskan fanns om ett samarbete med tidigare stadier kring arbetet med sociala medier. Rektor informerar att det finns ett samarbete i spåret mellan alla rektorer från förskola upp till högstadiet.
Nattvandring
Det finns en Facebook grupp, Skärblacka nattvandrare, och det är jättekul, men två föräldrar som vandrar räcker inte. Önskan finns att fler kan komma ut och stötta ungdomar. Viktigt med relationsbyggande arbete mellan ungdomar och vuxna. Alla kan hjälpa till, det behöver inte vara något planerat utan alla insatser, stora som små är mycket välkomna.
Lisebergsresan möte innan vecka 44, inbjudan kommer på bloggen.
Medborgardialog 30/10
Skärblacka medborgardialog 30/10 kl 17:00-19:00 i biblioteket i Skärblacka centrum. Inbjudan utdelades till rektorer. Norrköpings kommun och polisen sammankallar. Samverkan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Alla medborgare i Skärblacka med omnejd bjuds in.
Vårens skolråd 24/2 och 18/5 kl 17:30-18:30. Fika finns från kl 17:00.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar