fredag 9 augusti 2019

Välkomstbrev ÅR 8Mosstorpskolan läsåret 2019/2020


Varmt välkomna alla elever med målsmän till ett nytt läsår hos oss på Mosstorpskolan.


Första skoldagen

Höstterminen börjar måndag den 19 augusti klockan 08.10.

Eleverna samlas vid sina hemklassrum mentorer möter upp.


Skoltid

Åk 7-9: Börjar 08.10 och slutar 15.20 förutom onsdagarna då eleverna slutar 14.00.


Skolskjutsar

För de elever som åker skolskjuts går bussarna i direkt anslutning till skoldagens början och
slut. Eleverna åker gratis på bussen första skoldagen. Elever som har busskort sedan tidigare behåller dessa och de aktiveras vid terminsstart. Nya elever som är berättigade till busskort får dessa under första skoldagen.


Vid frågor kontakta tekniska kontoret på telefon 011-15 29 00, alternativt via e-post

skolskjuts@norrkoping.se
Föräldramöte

Föräldramöte är inplanerat till V.35 den 27 augusti kl 17:30-19:00.Utvecklingssamtal

Vecka 39. Samtalen ligger på tidig eftermiddagstid. För att möjliggöra samtalen kommer våra elever under den här perioden att få ha hemstudiedag den sista delen av skoldagen. Eleverna får då möjlighet att gå hem med sitt arbete, alternativt stanna kvar i skolan och arbeta tillsammans med personal som inte har samtal. Separat inbjudan med individuella samtalstider kommer att lämnas ut.
Bloggen

När det gäller bloggen så tar du bort din nuvarande prenumeration, om du är prenumerant
sedan tidigare. Du behöver göra en ny prenumeration för den aktuella årskursen. Lathund ligger på bloggen.


Övrigt
Nytt för i år är att Norrköpingskommun ska vara pappersfritt. Därför kommer alla blanketter skötas digitalt. För mer information se kommunens hemsida. 

Varmt välkomna till ett lärorikt och givande läsår!

Vänliga hälsningar!

Lag röd


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar