fredag 30 augusti 2019

Skolråd

Hej.
Syftet med skolrådet är att hem och skola tillsammans ska arbeta för att utveckla skolan samt Skärblacka med omnejd. Som jag lyfte på föräldramötena (för åk 7-9) så ser vi att ett gott samarbete mellan hem och skola är en viktig faktor för att nå framgång. Därför vill vi uppmana er som är representanter för respektive klass att närvara vid våra möten. Jag kommer en vecka innan mötena att lägga ut dagordningen under skolrådets flik på bloggen. Därav behöver jag få punkter som ni önskar ta upp mailade till mig senast en vecka innan våra träffar. Nedan finner ni läsårets mötestider för skolrådet, notera att starttiden är framflyttad. Macka och kaffe serveras mellan kl              17:15 - 17:30 och mötet pågår mellan 17:30-18:30.

Med vänlig hälsning,
Johan Olofsson, rektor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar