tisdag 18 juni 2019

Välkomstbrev år 9 2019/2020

Mosstorpskolan år 9, 2019/2020
Varmt välkomna alla elever med målsmän till ett nytt läsår hos oss på
Mosstorpskolan.
Vi hoppas och tror att vi kommer att trivas och arbeta bra tillsammans.

Första skoldagen
Höstterminen börjar måndag den 19 augusti. Nytt för i år är att
skoldagarna börjar klockan 08.10.
Eleverna samlas vid sina hemklassrum och mentorer möter upp.

Skoltid
Åk 7-9: Börjar 08.10 och slutar 15.20 förutom onsdagarna då
eleverna slutar 14.00.

Skolskjutsar
För de elever som åker skolskjuts går bussarna i direkt anslutning till
skoldagens början och
slut. Eleverna som åker med Östgötatrafiken åker gratis på bussen
första skoldagen.
Elever som har busskort sedan tidigare behåller dessa och de aktiveras
vid terminsstart. Nya elever som är berättigade till busskort får
dessa under första skoldagen.
From i höst så kommer elever som tappar bort sina busskort att behöva
betala 250 kr. Eleverna kommer att få en blankett att ta med hem till
vårdnadshavare att fylla
i för att sedan lämnas tillbaka till admin på skolan.
Därefter får vårdnadshavarna ett inbetalningskort hemskickat.

Vid frågor kontakta tekniska kontoret på telefon 011-15 29 00,
alternativt via e-post
skolskjuts@norrkoping.se

Föräldramöte
Föräldramöte är inplanerat till v.35 onsdag den 28 augusti kl 17:30-19:00.
Alla klasser träffas i matsalen.

Utvecklingssamtal
Vecka 39. Samtalen ligger på tidig eftermiddagstid.
Eleverna slutar sina lektioner 11:30. För att möjliggöra samtalen
kommer våra elever under den här perioden att få ha hemstudiedag
den sista delen av skoldagen.
Eleverna får då möjlighet att gå hem med sitt arbete,
alternativt stanna kvar i skolan och arbeta tillsammans med
personal som inte har samtal.
Separat inbjudan med individuella samtalstider kommer att
lämnas ut i början av terminen.

Bloggen
När det gäller bloggen så tar du bort din nuvarande prenumeration,
om du är prenumerant
sedan tidigare. Du behöver göra en ny prenumeration för den
aktuella årskursen. Lathund ligger på bloggen.

Varmt välkomna till ett lärorikt och givande läsår!

Vänliga hälsningar personal i år 9!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar