onsdag 13 juni 2018

Information om sommarskola.


Anmälda elever välkomnas till Kungsgård (Kristinaskolan) på måndag kl. 9:30. Ingång från stadsbibliotekssidan.
 
Tider:

Lovskolan börjar nu på måndag kl. 9:30 för eleverna. Det gäller samtliga elever, där elever som enbart ska delta i simningen kommer att få information om vilka tider som gäller för deras del.  Se mer om simning under rubriken simundervisning. Resterande dagar är starttiden 8:30
 
Kod:

Koden är 1155ingång från stadsbibliotekssidan. Koden fungerar enbart på denna sida, och kommer fungera de två veckor som lovskolan bedrivs.
 
Mat:

Lunch kommer att serveras på Ljuraskolan
 
Material:

Enklare material såsom anteckningsblock och pennor kommer att beställas. Om eleverna använder ex. datorer eller annan utrustning i sin undervisning kan denna utrustning medtagas. Om eleverna arbetar utifrån ett specifikt material/bok bör detta material tas med för att eleven snabbt ska kunna komma igång med sina studier.
 
Undervisande lärare:

På lovskolan kommer ett par lärare från kommunens skolor att undervisa. Därutöver kommer 12 studenter från Linköpings universitet att undervisa i par.
 
Betygshantering:

För de elever i årskurs 9 som, genom sitt deltagande i lovskolan, höjer sitt betyg från underkänt betyg till godkänt betyg kommer en samordning mellan lovskola och elevens ordinarie skola att behövas. Kontakt med berörda enheter kommer att tas individuellt. 
 
Simundervisning

Simundervisning kommer att hållas på Himmelstalundsbadet tillsammans med två lärare. Eleverna kommer att delas upp i mindre grupper.

Undervisning, övriga ämnen

Ett par frågor har inkommit gällande undervisning i andra ämnen. Exempelvis fysik, kemi och SO. Vi kan inte garantera att dessa önskemål kan tillgodoses under lovskolan men undersöker möjligheten.
 
Ansvarig för lovskolan

För verksamhetsnära frågor gällande genomförandet under själva lovskolan, kontakta rektor Lars Blomgren (073-02 02 117).

För mer övergripande frågor kring lovskolan, kontakta Erik Edwardsson (011-15 30 59)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar