fredag 1 juni 2018

5c engelskaglosor v. 23


live performance                     liveuppträdande
former                                     tidigare
entertainer                               underhållare
slogan                                      slagord
affirmative                               bekräftande
awesome                                  fantastisk
legacy                                       arv
awarded                                   belönad
charity                                     välgörenhet     
imagination                             fantasi        

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar