torsdag 29 mars 2018

Terminsavstämning


Hej!

För att skolan ska kunna jobba så bra som möjligt med alla elever så genomförs en avstämning i mitten av terminen. De elever som av någon anledning riskerar att inte nå att målen får då uppstrukturerat vad som behöver göras för att ligga i fas.

Vårdnadshavare kontaktas av mentor samt skriftlig information kommer via post. Posten går hem fredag den 13/4-18.

Hälsningar,
Personalen på MosstorpInga kommentarer:

Skicka en kommentar