torsdag 1 mars 2018

Dags för språkval!

Nu är det dags för eleverna i årskurs 5 och 6 att välja språk inför kommande läsår!
Här på Mosstorpskolan går det att välja bland franska, tyska och spanska.
Eleven kan även välja engelska, teckenspråk, svenska eller svenska som andraspråk, under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk.

Språkvals-undervisningen i svenska eller engelska utgör ett komplement till den vanliga undervisningen i dessa ämnen. Eleven får då inget betyg i Moderna språk från grundskolan.

För att en undervisningsgrupp ska anordnas i ett språk krävs att minst fem elever väljer språket. Skolan kan tvingas tillämpa lottning om antalet ansökningar till ett språk blir för många.

När eleverna sedan ska söka till gymnasiet i årskurs 9 översätts slutbetygen som man får från grundskolan till siffror, och blir elevens meritvärde. Betyget för Moderna språk läggs till meritvärdet, med resultatet att meritvärdet blir högre, vilket kan öka elevens chanser att komma in på den gymnasieutbildning hen vill gå.

Dessutom är det ju roligt att lära sig ett nytt språk!

Imorgon (fredag) och på måndag kommer jag att hälsa på i klasserna och prata mer om språkvalet, och även dela ut blanketten på vilken valet sker. Den 7:e mars ska blanketten lämnas in till respektive mentor.

Elevens val
Eleverna i årskurs 6 ska även göra ett val till Elevens val i årskurs 7. Det innebär att eleven 1 timme i veckan ägnar sig åt det valda ämnet, antingen för att få extra stöd, eller för att fördjupa sig. Ämnena som går att välja bland är Matte, Svenska, Engelska, SO, Bild, Idrott och hälsa och Musik. Även detta lämnas in den 7:e mars på en blankett som jag delar ut.

/ Jennifer, Studie - yrkesvägledare, jennifer.thorsell@norrkoping.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar