onsdag 28 februari 2018

Protokoll skolråd


Skolråd 26/2-2018

Närvarande Skolpersonal: Rektor Johan Olofsson, Rektor Jenny Sajjadi, specialpedagog Christina Lundqvist, Pedagog Marie Karlsson, Pedagog Christer Broström, pedagog Anna Lindström, pedagog Emma Fogelqvist ,

Närvarande föräldrar: Anna Nordström 5A, Björn Lundborg 7A, Markus Johansson 5B, Malin Hallberg 8A, Helen Forslund 9B

Föregående protokoll
Det pågår en diskussion om hur “gamla matsalen” ska användas. Oklart med fortsatt renovering.
Inbrotten har upphört. Ansökan om övervakningskameror är fortfarande under behandling. Även utökad belysning utomhus är under diskussion.
Arbetet med värdegrundsarbetet är fortfarande pågående arbete.
Trygghetsgruppen jobbar med åtgärder för att öka tryggheten på skolan. Åtgärder med att byta lås på toaletter, skapa frizon utanför med tillhörande skyltar som påminner eleverna om att visa hänsyn till personen som använder toaletten. Eleverna kommer att vara delaktiga i utformningen av skyltarna.
Björn Lundborg har tagit frågan om överfulla bussar med kommunens politiker och östgötatrafiken utan resultat på åtgärder på säkrare bussturer.
Kommunen planerar inte att skapa föräldrainlogg till classroom.
Lisebergsgruppen har svårt att få ihop elever och föräldrar till brödlotterierna. Det finns stor risk för att resan inte kommer att kunna genomföras om inte eleverna bidrar med försäljning etc.

Nya klasser och hushoppardagen 24/5
Nästa läsår kommer vi ha fler klasser på skolan så 1 ny tjänst kommer att lysas ut på högstadiet. Klasserna presenteras dagen innan hushoppardagen på samtliga skolor.

Blivande elever till åk 4 och 7 kommer på hushoppardagen till skolan och träffar sina blivande mentorer och bekantar sig med sin klass och skolans lokaler.

Övriga frågor
Vad finns det för instruktioner till vikarier/resurser som ska ersätta ordinarie undervisning när ordinarie lärare är sjuk? Skolan borde ha en plan B som alla vikarie kan använda ifall planering till lektionen saknas.

Beröm till personal som har bidragit till bättre arbetsro och trygghet i klass 5B

Går det att låsa upp dörren mellan de klassrum som inte har öppningsbara fönster för utrymning? Skolan har dörren låst för att inte eleverna inte ska springa mellan salarna. Vi kanske ska prova att ha dörren olåst?

Fråga till nästa skolråd
Vad gäller kring mobiltelefonerna i skolan?


Nästa skolråd vt-2018
7/5-2018 kl 18.00-19.00 fika serveras från kl 17.30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar