måndag 29 januari 2018

Ny personal VT 18

Hej.
Nu har terminen rullat igång på allvar. Nedan följer en kort presentation av ny personal samt ny rektor för mellanstadiet. 


Rektor
Nu är det klart att Jenny Sajjadi kommer att kliva in som rektor för mellanstadiet. Jenny arbetar för tillfället på Borgsmoskolan där hon ansvarar för deras resursverksamhet. Det är ännu inte fastslaget när Jenny kommer att göra sin första dag på Mosstorpskolan. Min förhoppning är att så fort som möjligt göra klart med detta.


Lärare mellanstadiet.
Jingjing Sheng Särehag kommit tillbaka till Mosstorpskolan efter föräldraledighet men är nu på mellanstadiet där hon undervisar i Ma & Eng samt är mentor för klass 5A.
Sofia Edlund Renbjörk är ny lärare i Ma & Sv samt mentor för klass 5B. Sofia kommer senast från Borgsmoskolan.


Elevassistent mellanstadiet
Linn Hamnäs är ny som elevassisten och befinner sig med klass 5A


Lärare högstadiet
Johanna Vildeskog är ny textilslöjdslärare och har tidigare arbetat på Klingsborgskolan. Johanna är även mentor i klass 7A och har undervisning på både mellanstadiet och högstadiet.
Elin Fagerström  är ny lärare i svenska och mentor för klass 7D. Elin påbörjade sin tjänst den 29/1 och kommer att ta undervisningen i svenska från Marie Karlsson, med undantag för klass 7B och 9B som Marie kommer fortsätta med. Marie kommer att övergå till att undervisa i engelska. Elin är även lärare i spanska men kommer under denna termin enbart att undervisa i svenska.


Elevassistent högstadiet
Daniel Dzaic är elevassistent i åk 7 och ersätter Pedro som i december flyttade till Örebro. Daniel har tidigare bland annat arbetat som elevassistent på söderporten.


Med vänlig hälsning,
Johan Olofsson
Rektor
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar