fredag 8 december 2017

Skolråd 4/12

Skolråd 27/11-2017

Närvarande Skolpersonal: Rektor Johan Olofsson, Specialpedagog Christina Lundqvist, Pedagog Marie Karlsson, Pedagog Christer Broström, pedagog Anna Lindström, Fritidsledare Felicia Nilsson

Närvarande föräldrar: Malin Hallberg 8A, Anna Nordström 5A, Björn Lundborg 7A, Petra Kaihola 5A & 7B, 
Nya matsalen

Invigdes v 45. Positiv respons från elever och personal. Matrådet har varit med och tagit fram menyn. Föräldrarna har hört positiva kommentarer hemma. Eleverna är nöjda och äter mer lunch i skolan efter att nya matsalen invigdes. Skolan kan vara med och påverka i mycket större utsträckning. Ett förslag från föräldrarna är att maten inte alltid behöver vara i form av gryta/röror/gratänger.
 

Renovering

Nästa renovering blir trä- och metallslöjdsalen. 10 000 000 kr är satt till renoveringen. Renoveringen drar igång under våren/sommaren och beräknas bli klar till terminsstart hösten 2018. Under renoveringen kommer undervisningen i ämnet att förflyttas till andra provisoriska lokaler. Efter slöjdsalen kommer sista etappen påbörjas. Skolgård och “provisoriska matsalen” ska rustas upp. 
Sofia Jardviken slutar

Information finns på bloggen. En annons finns redan ute och rekrytering kommer att påbörjas. Johan kommer vara kvar med ansvar för åk 7-9. 
 

Inbrott

Under några veckor utsattes skolan för flera inbrott. Inbrotten är polisanmälda. Skolan har ansökt om att sätta upp kameror för ökad bevakning. Föräldrar frågar om det finns belysning utanför skolan som kan förbättras. Med ökad belysning kanske inbrott försvåras. Johan berättar om att det eventuellt kommer att sättas upp bom mellan parkering och skolgård för att minska trafiken runt skolan.  
 

Värdegrundsarbete

Både personal och elever har påbörjat ett långsiktigt arbete om skolans värdegrund.
 

Trivselenkät

Skolans trygghetsgrupp har genomfört en trygghetsenkät med alla elever på skolan. Eleverna upplever sig generellt vara trygga på skolan enligt enkäten. 
 

Överfulla bussar

Elever som åker kollektivt med Östgötatrafiken måste stå upp när dem tar sig till skolan på morgonen. Föräldern har haft kontakt med östgötatrafiken och fått svaret “Det går inte att sätta in fler bussar för då kommer någon annan linje drabbas”. Elev har fotat när många elever står upp under resan. En annan förälder på mötet ska träffa östgötatrafiken i ett annat ärende och ska ta med fotot. 
 

Lisebergsresan

Kan mentorerna hjälpa föräldrarna från Lisebergsgruppen med att sprida informationen från gruppen? 
 

Classroom

Kan föräldrarna få eget inlogg till classroom? Föräldrarna efterfrågar större möjlighet att få insyn i classroom. Johan tar med sig frågan till IT-enheten.
 

Chrombook

Flera elever har problem med att ladda sina chrombooks.Om laddaren kopplas in så startar datorn men utan laddningskabel så är datorn svart. Viktigt att elever och föräldrar felanmälar när det strular med tekniken. Jonatan Andersson är skolans IT-ansvarig som tar emot alla anmälningar och hjälper eleverna. Ska vi börja med att låta eleverna maila felanmälan till Jonathan? 
 

Uppkopplingen i skolan

Alla chrombooks kopplas upp automatiskt så fort eleverna kommer till skolan om eleverna har anslutit sig när dem kvitterade ut sin chrombooks. 
 

Omklädningsrummen

Förälder känner oro inför omklädningsrummen. Upplevs som att det är en otrygg plats. Skolan har utökat personalnärvaron i och runt omklädningsrummen. Rektor har fått in 2 anmälningar om stöld under det senaste 1 ½ åren dock har skor flyttats runt och vid ett tillfälle hittats i en toalett. Kan skolan fixa tidlås till omklädningsrummen så att inte obehöriga elever kommer in. Ge eleverna egna taggar så att skolan kan se vem som var sist inne i rummen? Föräldrarna föreslår att skolan ska publicera mer information på bloggen. Tex att skolan ska uppmana föräldrarna att prata med sina barn om tex stölderna i omklädningsrummen. 
 

Nya datum för skolråd vt-2018

26/2-2018 kl 18.00-19.00 fika serveras från kl 17.30
7/5-2018 kl 18.00-19.00 fika serveras från kl 17.30


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar