torsdag 16 november 2017

Info om lektioner och ersättare för lärare i 6A och 6B - för en period.


Information till åk 6A och 6B om Alexandras sjukskrivning, 171116.

Alexandra blir borta på heltid tom nästa vecka ut, sedan är tanken att hon ska jobba deltid from 171127. Under sin deltid kommer hon stå för planeringen samt göra vissa mentorsuppgifter.

Amanda  O och Lovisa E som är lärare på skolan redan samt vikarie Caroline J kommer ta lektionerna även en tid när Alexandra är tillbaka.

Mejlen är ff omställd från Alexandra till Mosstorpskolans funktionsbrevlåda, Hanna vidarebefordrar dem till den person som kan svara bäst.

Pågående ärenden kring ev. kränkningar får resurser ta hand om som känner eleverna bäst, Susanne och Stephanie.

Ev. inbokade möten två veckor framöver får elevhälsan på skolan ta själva ev. om Susanne och Stephanie kan deltaga beroende på om de är involverade i ärendet eller ej sedan tidigare.

Bloggen får Henrik B sköta kring de ämnen som han också har gemensamt med Alexandra för bägge klasserna 6A och 6B. Övrig info på bloggen om andra ämnen får vänta tills Alexandra är tillbaka 171127.

Henrik B går igenom med Amanda om vad de ska göra på mentorstiden.


Vi återkommer om något förändras under tiden / Vänligen Sofia Jardviken rektor  och Hanna Follerstedt skoladminstratör/vikarieansvarig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar