fredag 13 oktober 2017

Info klass 5C

Hej!


Larissa har påbörjat en praktik hos oss och är i åk 5A och 5C. Vi hoppas att praktiken ska bli en anställning på sikt och hon jobbar parallellt med lärare och resurser i bägge klasserna.


Vi har idag tagit beslut att träffa alla undervisande lärare för åk 5C efter lovet den 15 november på konferenstid för att gemensamt se över smarta strategier som fungerar bra för klassen för att främja arbetsmiljön.


Arbetslaget har handledning av elevhälsoteamet på måndagar avseende kränkande behandling.

Vår specialpedagog Tina S handleder kring pedagogiska frågor. Tina jobbar heltid och har sin tjänst på mellanstadiet. Vi ser att vi behöver hjälpa eleverna att förstå varandras olika behov samt förstå att olika elever har olika uppgifter på lektionstid beroende på vad man har kommit överens om.


Linda T har blivit medmentor i klassen from den här veckan och eleverna känner Linda eftersom hon är med på sv, ma och eng lektionerna.


Önskar er en trevlig helg / Sofia Jardviken, rektor på mellanstadiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar