måndag 23 oktober 2017

År 8 enkätundersökning "Om mig" vecka 43

Kommunen, Region Östergötland samt Länsstyrelsen genomför en ungdomsenkät i årskurs 8 under hösten. Denna vecka genomför vi den på Mosstorpskolan. Enkäten behandlar frågor om hälsa och livsstil och det är frivilligt att delta men resultaten är av stor vikt i kommunens och regionens arbete med och kring unga. Enkäten är helt anonym och svaren skyddas av Personuppgiftslagen.

Mvh
Röda laget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar