fredag 20 oktober 2017

Antal rektorer på Mosstorpskolan

Hej!
Det har under några möten och även skolrådet ifrågasatts hur skolan kan ha två rektorer som är föräldralediga eller studerar  och vem som ersätter vem etc. vid den andres frånvaro. Vi vill påminna hur detta fungerar genom detta inlägg.

På Mosstorpskolan var Sofia Jardviken ensam resultatenhetschef och rektor, dvs hon arbetade 100% under sitt första läsår. Mosstorpskolan har växt i antal elever sedan dess. Då kommunens riktlinjer är baserat på olika variabler t.ex. antal personal, elever, stadier osv som en rektor ska ha ansvar för så ändrades antal rektorer på Mosstorpskolan from 160801. På Mosstorpskolan finns ett beslut från utbildningskontoret att vi ska vara 150% rektor. Det beslutet kvarstår så länge variablerna inte ändras. Det var givetvis glädjande besked under våren 2016 och därav tillkom Johan Olofsson på 100% from augusti 2016.

Sofia Jardviken arbetar 70% och Johan Olofsson arbetar 100% men av dessa så studerar han en dag i veckan då han går den statliga rektorsutbildningen. Sofia studerar from denna termin sina sista poäng till en magisterexamen i utbildningsledarskap. Så med andra ord är vi 150% rektor på skolan som vi ska vara.

Sofia har ansvar för budget, drift, serviceteam samt all personal som jobbar på åk 4-6 och har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Sofia är därmed rektor för åk 4-6 eleverna.

Johan har ansvar för hela elevhälsan och dess former och personal samt för all personal som jobbar på åk 7-9. Johan är därmed rektor för åk 7-9 eleverna.

När någon av Johan eller Sofia är borta så träder den andre in i akuta skeden. Är båda borta på chefsmöten träder arbetslagsledarna in i den mån de kan och får enligt skollagen. Annars väljer de att kontakta oss. Vid icke akuta skeden får ärendet vänta på sin tur tills rektor är tillgänglig. Flera av rektors arbetsuppgifter kan denne delegera, vilket ofta sker till personalen i elevhälsan, så som kurator, specialpedagog och skolsköterska.

Vi önskar er alla en trevlig helg! / Rektorerna på Mosstorpskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar