onsdag 25 januari 2017

Protokoll skolrådet 170123

Närvarande: Kristina Moberg, Stefan Fagerström, Maria Blomqvist, Lars Johansson, Helene Forslund, Tomas Elmermark, Joanna Nordström, Marie Zetterqvist,

Personal: Johan Olofsson, Christina Lundqvist, Veronica Cleverdal, Christer Broström, Annette Andersson, Jenny Kindstrand. 

  • Genomgång av förgående protokoll.
  • Diskussion av extra anpassningar och särskilt stöd, förälder upplever inte att det fungerar, skolan tar med sig det för vidare analys.
  • Profil och skolansval kommer att ersättas av elevensval där varje elev under 60 minuter/ vecka får möjlighet att fördjupa sig i något av ämnena: sv, en, ma, so, idrott, musik och bild. Den tid som frigörs från profil och skolansval kommer att fördelas på ordinarie undervisning.   
  • Under hösten 17 kommer högstadiet att gå in i en till en, innebär att alla elever på högstadiet kommer att få varsin dator.
  • Förälder lyfter önskan om att bloggen används mer av ämneslärare för att informera vad som är aktuellt i de olika ämnena.  
  • Fråga lyfts om läxor under utvecklingssamtalsvecka. Finns inget krav att detta ska ske då läxor inte ersätter ordinarie undervisning. Skolan har istället inkluderat detta i planering av garanterad undervisningstid.
  • Den 8/2 kommer Olle Johansson (S) att ta emot besökare på fritidsgården. Det kommer att vara ett öppet forum för diskussion gällande öppettider på fritidsgården. Förslag har kommit på att fritidsgården kommer att hålla stängt varannan helg.
  • Nästa skolråd sker den 8/5 kl 18:00- 19:00. Macka och kaffe finns framdukat från kl 17:30.

Vid pennan

Rektor Johan Olofsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar