tisdag 5 januari 2016

Våra fina betyg, nu blir det fest igen!


Betyg

Mosstorpsbarnen och personalen har återigen lyckats bra tillsammans. Jag är så himla stolt över att jobba på Mosstorpskolan och det tycker jag att ALLA ska vara, oavsett om man jobbar, går i skolan eller är målsman här i Skärblacka. Vilka fantastiska resultat! Det innebär en fest igen i matsalen i början på vårterminen. Det konceptet som vi arbetar på ger resultat i långa loppet. Skolan har sedan en tid tillbaka arbetat med inkludering, synligt lärande, dexter, specialpedagogiska insatser, lästräning m.m. och tillsammans blir det en fin skolutveckling! Vi kommer givetvis att jobba kvar efter den modell som finns. Under torsdagen och fredagen den här veckan kommer personalen att utvärdera hösten, dels det mätbara med betygen men även de mjukare målen från Verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen har vi tidigare lagt upp på bloggen.
 
Betyg HT15
Hämtat från Hypernet 2105-12-28.
Andel elever godkända i alla ämnen baseras på alla elever.  Andel elever som är godkända i respektive ämnen baseras på satta betyg. Streck räknas som ej godkänd.
Årskurs 6 HT15
 
 
 
Godkänd
 
 
 
 
 
Antal
 
i alla
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
elever
Meritvärde
ämnen
ENG
MA
SV
SVA
Bråviksskolan
29
154,6
93 %
93 %
97 %
93 %
 
Dagsbergs skola
11
143,0
73 %
91 %
82 %
91 %
 
Diamanten - världens skola
31
162,7
39 %
61 %
52 %
92 %
79 %
Ektorpsringen
44
116,3
43 %
71 %
67 %
96 %
67 %
Enebypark
34
201,1
79 %
94 %
85 %
94 %
 
Gustaf Adolfsskolan
28
158,6
32 %
39 %
59 %
100 %
50 %
Hagaskolan
57
153,1
81 %
95 %
88 %
95 %
 
Jurslaskolan
43
170,0
91 %
98 %
95 %
100 %
 
Karlshovsskolan
29
164,8
55 %
83 %
69 %
66 %
 
Kättinge skola
7
140,4
0 %
57 %
100 %
71 %
 
Kimstad skola
29
186,9
76 %
100 %
83 %
100 %
 
Klockaretorpsskolan
24
123,5
33 %
46 %
63 %
90 %
7 %
Kyrkskolan
16
146,1
50 %
75 %
69 %
63 %
 
Ljuraskolan
35
158,8
63 %
89 %
83 %
100 %
54 %
Matteusskolan
47
96,7
15 %
64 %
45 %
45 %
31 %
Mosstorpskolan
41
160,4
78 %
98 %
98 %
93 %
 
Navestadsskolan
78
116,7
63 %
77 %
66 %
93 %
47 %
Norrköpings Montessoriskola
14
174,6
71 %
79 %
79 %
79 %
 
Oxelbergsskolan
18
145,0
44 %
61 %
50 %
61 %
 
Rambodalsskolan
63
171,0
75 %
95 %
88 %
95 %
 
Råsslaskolan
90
114,1
91 %
97 %
94 %
100 %
 
Skarphagsskolan
16
187,5
88 %
94 %
100 %
100 %
 
Söderporten 4-9
57
106,2
39 %
63 %
62 %
86 %
55 %
Svärtingehus skola
42
154,0
95 %
98 %
98 %
100 %
 
Tåby skola
18
135,3
39 %
61 %
56 %
61 %
 
Tamburinens skola
40
174,0
50 %
90 %
73 %
92 %
74 %
Vångaskolan
11
122,7
73 %
83 %
83 %
83 %
 
Vikbolandsskolan
24
191,6
79 %
83 %
92 %
88 %
 
Vilbergsskolan
34
204,0
85 %
97 %
91 %
100 %
 
Villastadsskolan
10
149,8
60 %
70 %
70 %
70 %
 
Åbymoskolan
70
186,8
73 %
86 %
85 %
93 %
 
Total
1 090
150,8
66 %
83 %
79 %
91 %
51 %
 
Årskurs 7 HT15
 
 
 
Godkänd
 
 
 
 
 
Antal
Merit-
i alla
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
elever
värde
ämnen
ENG
MA
SV
SVA
Borgsmoskolan
102
145,5
33 %
65 %
73 %
62 %
33 %
Djäkneparksskolan
132
187,3
52 %
75 %
84 %
95 %
54 %
Ektorpsskolan
104
203,4
71 %
91 %
94 %
100 %
65 %
Enebyskolan
139
218,3
74 %
85 %
90 %
94 %
 
Hagaskolan
105
138,3
57 %
79 %
75 %
89 %
67 %
Hultdalsskolan
96
207,5
81 %
90 %
92 %
97 %
 
Mosstorpskolan
60
204,5
68 %
86 %
100 %
95 %
 
Navestadsskolan
124
187,7
65 %
79 %
78 %
94 %
45 %
Råsslaskolan
59
196,3
75 %
88 %
81 %
97 %
 
Söderporten 4-9
61
151,5
41 %
61 %
56 %
71 %
59 %
Vikbolandsskolan
44
218,0
80 %
86 %
88 %
98 %
 
Total
1 026
186,8
63 %
80 %
83 %
91 %
55 %

Årskurs 8 HT15
 
 
 
Godkänd
 
 
 
 
 
Antal
Merit-
i alla
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
elever
värde
ämnen
ENG
MA
SV
SVA
Borgsmoskolan
89
156,0
36 %
70 %
73 %
76 %
55 %
Djäkneparksskolan
132
183,4
43 %
75 %
76 %
92 %
72 %
Ektorpsskolan
125
183,2
58 %
82 %
74 %
87 %
79 %
Enebyskolan
109
220,2
74 %
95 %
88 %
92 %
 
Hagaskolan
98
204,4
54 %
85 %
71 %
98 %
94 %
Hultdalsskolan
94
196,7
62 %
86 %
79 %
92 %
 
Mosstorpskolan
63
177,4
57 %
68 %
81 %
87 %
 
Navestadsskolan
86
157,0
53 %
77 %
73 %
92 %
49 %
Råsslaskolan
79
208,8
78 %
95 %
92 %
96 %
 
Söderporten 4-9
74
143,7
23 %
55 %
54 %
50 %
74 %
Vikbolandsskolan
66
204,6
67 %
84 %
84 %
89 %
 
Total
1 015
186,1
55 %
80 %
77 %
90 %
70 %
 Årskurs 9 HT15
 
 
 
 
Godkänd
 
 
 
 
 
Antal
Merit-
Behöriga
i alla
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
elever
värde
gymnasiet
ämnen
ENG
MA
SV
SVA
Borgsmoskolan
80
127,1
34 %
20 %
48 %
60 %
67 %
9 %
Djäkneparksskolan
187
189,5
68 %
57 %
82 %
80 %
93 %
56 %
Ektorpsskolan
121
199,6
74 %
64 %
85 %
79 %
93 %
50 %
Enebyskolan
129
215,8
75 %
64 %
87 %
83 %
90 %
 
Hagaskolan
114
201,1
72 %
54 %
82 %
78 %
92 %
95 %
Hultdalsskolan
96
211,5
80 %
76 %
86 %
87 %
98 %
 
Mosstorpskolan
88
234,2
98 %
91 %
98 %
99 %
99 %
 
Navestadsskolan
112
187,3
68 %
62 %
77 %
81 %
87 %
49 %
Råsslaskolan
64
189,8
80 %
72 %
91 %
84 %
84 %
 
Söderporten 4-9
51
141,2
35 %
24 %
50 %
49 %
67 %
53 %
Vikbolandsskolan
51
206,3
71 %
57 %
80 %
82 %
86 %
 
Total
1 093
194,4
70 %
60 %
81 %
80 %
90 %
51 %
 
Vänligen Sofia Jardviken, rektor på Mosstorpskolan.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar