fredag 8 januari 2016

Åk. 5 Välkomna till vårterminen 2016 samt veckobrev v. 2

Välkomna tillbaka till skolan efter ett långt och härligt jullov. Hoppas ni alla har kunnat njuta av god mat, trevligt sällskap och härligt, men kallt, vinterväder. Vi börjar med lite allmän praktisk information:
Denna termin har eleverna fått ett nytt schema och de får med sig det hem på måndag samt klistrar in en i loggboken.

Har det skett några förändringar gällande adress, telefonnummer mm så skulle vi vilja att ni meddelar oss om detta så vi kan uppdatera klasslistorna.

Gunilla vill påminna om att skicka med lappen om utvecklingssamtalstider till skolan snarast så att ni i 5A kan få tiderna. Maila Monica om någon av er i 5B byter tid med varandra.

Denna termin kommer alla föräldrar att få inloggning till Mosstorpskolans datasystem Dexter för att kunna ta del av elevens planeringar, bedömningar framåtsyftande planeringar mm. Mer information om detta kommer senare från skoladministrationen.

Föräldramötet denna termin kommer att vara måndag den 4 april kl. 18-19 i matsalen.

Båda klasserna kommer att få nya idrottslärare. 5A kommer att undervisas av Erik Pettersson och 5B av Robert Lindqvist.

Läxdagarna kommer att se ut enligt följande:
5A onsdag - veckans ord, torsdag - läsläxa, fredag - engelska och matematik-förhör/beting
5B måndag - läsläxa, onsdag, veckans ord, fredag - engelska och matematik-förhör/beting

Denna termin har eleverna ingen musik utan bild istället och detta undervisas av Monica. Bilden kommer mest att kopplas till SO-ämnena. Eleverna ska även få komma med förslag kring vad de vill lära sig rita/måla,/teckna/skapa,

I svenska kommer vi att fokusera på En läsande klass-lektioner denna termin. Eleverna kommer att ha 1-2 lektioner varje vecka där vi fokuserar på de olika lässtrategierna. HÄR kan du ta del av mål och kunskapskraven för ELK denna termin. Läsläxan denna termin kommer bland annat att vara Klubben-böckerna, Sixten av Ulf Stark med flera. Utöver detta kommer vi att fortsätta arbeta utifrån läromedlen Läsförståelse B, Språklära A, Skriva svenska A samt Fånga Förmågan.

I matten fortsätter vi med 5 B-boken. Där kommer vi att arbeta med tal (bl.a. om prioriteringsregler och negativa tal) de tre första veckorna. Eleverna kommer också att få med sig diagnos/provboken hem den här veckan och visa provräkning 2 som vi hade näst sista veckan på höstterminen. Titta igenom provet och skriv er underskrift och skicka med boken sedan till skolan. Ett kompletteringspapper/häfte skickas också med som ska göras hemma eller på studiehjälpen. Se kommentar i provboken vilka det gäller.

Vi kommer fortsätta att ha multitest varannan vecka på fredagarna (ojämna veckor).
Den här terminen blir det också fortsatt träning på klockan, både digitalt och analogt.

I engelska kommer vi att fortsätta arbeta med resterande kapitlen i Textbook och Workbook. Under v. 3-12 arbetar vi med kap. 9-12 och avslutar torsdag v. 12 med Diagnos 3 på dessa fyra kapitel Veckorna 14-23 fokuserar vi på kapitel 13-15 samt avslutar terminen med Diagnos 4 på dessa kapitel.

I SO kommer vi under v. 2-7 arbeta med religion och fokusera på judendom, kristendom samt islam. HÄR kan du se LPP:n för detta tema. Veckorna 9-12 har vi samhällskunskap med fokus på arbete, pengar, kommunikation och information. Veckorna 14-23 kommer vi att arbeta geografi och ha tema Norden samt repetera Sveriges landskap.

I NO:n kommer vi den här terminen att arbeta med NTA-lådan "Matens kemi" (efter sportlovet) och om människokroppen. De första veckorna av terminen kommer vi att arbeta klart med öppna marker och sedan om sötvatten och havet.

Vecka 2
Nu är det dags att starta igång vårterminen 2016 och vi börjar första veckan med fem vanliga arbetsdagar.

På fredag denna vecka avslutar vi kapitlen 5-8 i engelska med en diagnos. Vi fortsätter att repetera kapitlen på lektionstid (vilket vi även avslutade förra terminen med att göra), men det är bra att ta hem och träna på DETTA under veckan likaså.

För övrigt får eleverna med sig diverse läxor under denna vecka som de ska träna på.


Välkomna tillbaka!
Snöiga hälsningar
Monica och Gunilla


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar