måndag 11 januari 2016

Åk. 5 inför diagnos 2 i engelska

Fredag den 15 januari är det dags för den skriftliga delen av diagnos 2 i engelska. Diagnosen kontrollerar att du tillgodosett dig innehållet i kapitel 5-8. Under v. 2-3 kommer muntliga delen att genomföras.
Börja med att gå igenom arbetsområdena för kapitel 5-8 som du har här nedan samt fått på din LPP. Där finns huvuddragen av vad diagnosen testar. En del av er är redan förhållandevis säkra och kan mycket av stoffet som målen beskriver. Dock kräver en diagnos en hel del förberedelser av dig. Följande material ska du repetera inför diagnosen (i skolan och hemma):

·       Repetera sidorna 24-41, 109-111 i Textbook. Tänk på att fokusera på de sidor du tycker är svåra.

·         Samma gäller sidorna 25-47 i Workbook. Tänk på att även sidorna med grammatik ingår (du har även extra arbetsblad som du kan träna på med i denna).

Kap. 5
Frågor med do/does, jakande och nekande svar, nekande påståenden, kunna ange tid (klockan), använda go by…, beskriva en person
Kap. 6
Regelbunden imperfekt av verb, trafiktermer
Kap. 7
Imperfekt av några oregelbundna verb, adjektivets komparation med ändelser
Kap. 8
Engelskt nyårsfirande, ord och uttryck som rör mat och dryck

För att träna på grammatikdelarna har du fyra arbetsblad som du arbetat med.
För att träna på klockan så har du ett lösblad att följa.
Om du vill träna glosor till kapitlet kan du klicka på Libers glosmaskin och träna på alla glosor eller välja glosor.eu och repetera de du redan tränat och blivit förhörd på ( t ex oregelbundna verb)

Under diagnosen kommer du testas av i följande förmågor:
Hörförståelse
Muntlig kommunikation
Läsförståelse
Ordkunskap


                                                          GOOD LUCK! // MONICA

PS. Vill även påminna om att talongen om utvecklingssamtalsveckan ska lämnas in senast onsdag! DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar